Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ARCHITEKTA

 

OPIS

 

Gwarancja ubezpieczeniowa to produkt, który stwarza nowe możliwości rozwoju pracowni architektonicznych. Zwiększa ich elastyczność przy pozyskiwaniu kontraktów oraz wzmacnia wiarygodność biznesową przez zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i dotrzymania procedur.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe

Rozróżnia się trzy główne rodzaje gwarancji kontraktowych:

1. Gwarancja zapłaty wadium – specyfika pracy architekta wiąże się z koniecznością wielokrotnego startowania w przetargach. Wykorzystując gwarancję wadialną pracownia może uczestniczyć w wielu postępowaniach przetargowych, bez konieczności wiązania środków finansowych na dłuższy czas. Zyskuje więc możliwość pozyskania większej ilości kontraktów
i w rezultacie zwiększenia obrotów pracowni.

2. Gwarancja należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nieprawidłowego wykonania prac wynikających z kontraktu.

3. Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek (tzw. gwarancja rękojmi) – jest kierowana do wykonawców kontraktów, od których zleceniodawcy żądają zabezpieczenia, że w ramach realizowanego kontraktu wady i usterki zostaną właściwie i terminowo usunięte.

Na życzenie klienta pozyskujemy także inne rodzaje gwarancji.

 

Ułatwiona procedura otrzymania gwarancji w ramach przyznanego limitu:

We współpracy z Attis Broker – liderem rynku gwarancji ubezpieczeniowych, udało nam się stworzyć produkt uwzględniający specyfikę zawodu architekta. Jego główną zaletą jest ułatwiona procedura pozyskania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu. Zapewnia ona:

 • skrócony wniosek o przyznanie gwarancji,
 • 3 dni na przyznanie gwarancji od złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • płatność składki wyłącznie za konkretną wystawioną gwarancję,
 • stała opłata (procentowa) niezależnie od ilości branych gwarancji,
 • dowolna ilość gwarancji w ramach przyznanego limitu w okresie 1 roku,
 • większość procedury odbywa się przez internet,
 • doradztwo i stały nadzór nad procesem specjalistów ubezpieczeniowych,
 • odbiór gwarancji w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.

JAK KUPIĆ?

Procedura przyznania gwarancji krok po kroku:

KROK 1
Kontakt z naszym doradcą, który pomoże dobrać odpowiedni produkt.
Robert Popielarz
kom.: 608 006 160
e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

KROK 2
Klient kompletuje dokumenty potrzebne do zawarcia umowy limitowej na gwarancje kontraktowe i wysyła je na adres e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

KROK 3
Nasi konsultanci weryfikują dokumentację i kontaktują się z ubezpieczycielem załatwiając wszystkie formalności związane
z przyznaniem limitu.

KROK 4
Po rozpatrzeniu wniosku przez ubezpieczyciela Klient otrzymuje informację zwrotną. Jeśli decyzja jest pozytywna zawiera następujące dane:

 • wysokość limitu,
 • formy zabezpieczeń prawnych umowy o wydanie gwarancji,
 • wysokość stopy składki i stawki minimalnej za wydanie gwarancji,
 • adres siedziby TU (możliwie blisko lokalizacji Klienta), gdzie zostanie podpisana umowa oraz zostaną ustanowione zabezpieczenia prawne umowy.

Po przyznaniu limitu gwarancyjnego pracowania architektoniczna przez 1 rok może występować o wystawienie dowolnej gwarancji na konkretną kwotę z puli przyznanego limitu. Pracownia ponosi koszt wyłącznie za pojedynczą, wystawioną gwarancję. Koszt jest ustalony z góry (procent od sumy gwarancyjnej) na cały okres obowiązywania umowy.

KROK 5
Po podpisaniu umowy Klient składa uproszczony wniosek o przyznanie gwarancji na konkretną kwotę oraz wymagane dokumenty. Procedura przyznania gwarancji trwa do 3 dni.

KROK 6
Odbiór gwarancji w siedzibie ubezpieczyciela.

 

KONTAKT Z DORADCĄ

 

SYMULACJA

Symulacja opłat za wydanie gwarancji kontraktowych

Rodzaj gwarancjiKwota gwarancjiOkres trwania gwarancjiOpłata za gwarancję
Zapłaty wadium100 000,00 PLN90 dni500,00 PLN
Należytego wykonania umowy100 000,00 PLN18 miesięcy2 700,00 PLN
Należytego wykonania umowy wraz z właściwym usunięciem wad i usterek100 000,00 PLN (NWU)
30 000,00 PLN (UWiU)
18 miesięcy
12 miesięcy
3 240,00 PL

WYMAGANE DOKUMENTY

Lista dokumentów

Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o zawarcie umowy limitowej na gwarancje kontraktowe w podziale na model sprawozdawczości finansowej:

UPROSZCZONA (rozliczenie PIT)PEŁNA
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • Deklaracje podatkowe osób fizycznych prowadzących
  działalność gospodarczą za ostanie 3lata,
 • Oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodzie za ostatni okres obrachunkowy,
 • Aktualne opinie z banków prowadzących
  rachunki bieżące i kredytowe,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 • Posiadane referencje.
 • Aktualny odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
 • Sprawozdania finansowe za ostanie 3 lata,
 • F-01/bilans z rachunkiem wyników za ostatni okres obrachunkowy,
 • Aktualne opinie z banków prowadzących rachunki bieżące
  i kredytowe,
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 • Posiadane referencje

 

 

KONTAKT Z DORADCĄ

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04