Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Ubezpieczenie MIENIA ARCHITEKTA

OPIS

Dla kogo?

Ubezpieczenie mienia Architekta adresowane jest do firm z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), których obrót w roku podatkowym jest nie większy niż 15 mln zł oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10 mln zł.

Korzyści ubezpieczenia mienia Architekta

 • pełna ochrona majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
 • produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk
 • prosta procedura zawarcia umowy ubezpieczenia przy minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)
 • zabezpieczenie kredytu, leasingu
 • możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
 • świadczenia assistance:
  • pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i w przypadku hospitalizacji
  • zorganizowanie lokalu zastępczego i pomocy specjalisty (np. ślusarza, elektryka)
  • zorganizowanie dozoru mienia po powstaniu szkody
  • możliwość ratalnej płatności składki; nawet 4 raty bez dodatkowych opłat
 • zniżki za:
  • stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
  • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia
  • jednorazową płatność składki
  • liczbę wykupionych ubezpieczeń
 • Wiarygodny partner  – PZU S.A.

 

JAK KUPIĆ?

Jak kupić ubezpieczenie – krok po kroku:

KROK 1 – wypełnij formularz
Pobierz i wypełnij formularz, który pozwoli nam przygotować ofertę POBIERZ FORMULARZ
Formularz wyślij na adres robert.popielarz@iexpert.pl Ofertę otrzymasz w 24h.

Jeśli masz wątpliwości nasz doradca pomoże wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia:
robert.popielarz@iexpert.pl 22 100 26 04

KROK 2 – podpisz polisę
Po akceptacji oferty polisę i oryginał wniosku wysyłamy pocztą, gotowe do podpisania.
Podpisane dokumenty należy odesłać na nasz adres korespondencyjny.

KROK 3 – odbierz polisę i opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.

 

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

 

ZAKRES

Przedmiot ubezpieczenia działalności Architekta

Ubezpieczenie zapewnia ochronę majątku Architekta będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) – stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością;

w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem używanym w tej działalności;

w zakresie mienia osobistego pracowników oraz dodatkowej pomoc w postaci usług assistance.

Zakres ubezpieczenia mienia Architekta

 • ubezpieczenie mienia Architekta od ognia i innych żywiołów
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Architekta (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
 • ubezpieczenie assistance Architekta.

Na wniosek ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 • ubezpieczenia przepięć;
 • ubezpieczenia rozmrożenia towarów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych
 • ubezpieczenia dewastacji
 • ubezpieczenia aktów terroryzmu
 • ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)
 • ubezpieczenia nowych inwestycji (automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji)
 • zamiany franszyz redukcyjnych na integralne
 • kosztów odtworzenia dokumentacji
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej
 • stałych kosztów działalności gospodarczej
 • OC za produkt
 • OC najemcy
 • OC za szkody w mieniu powierzonym
 • OC pracodawcy
 • OC zakładu naprawy pojazdów
 • OC przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
 • sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamontowanego w pojazdach samochodowych
 • załadunku i wyładunku mienia w transporcie.

Dodatkowo do kompleksowego ubezpieczenia działalności Architekta można wykupić:

 • zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Architekta; pracodawca ma możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej pracownikom
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych)
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie przerw w działalności pracowni Architekta

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04