Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE PRACOWNI ARCHITEKTA

Przedmiot ubezpieczenia

Wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu pracowni architektonicznej jak: budynek/lokal, nakłady inwestycyjne (koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez najemcę w celu dostosowania lokalu do potrzeb pracowni architektonicznej), wyposażenie, gotówka w lokalu, sprzęt elektroniczny, szyby.

Ubezpieczeniem objęta może zostać odpowiedzialność deliktowa z tytułu prowadzonej działalności.

Zakres ubezpieczenia majątkowego pracowni Architekta

  • ubezpieczenie mienia Architekta od ognia i innych żywiołów, z możliwością rozszerzenia o ryzyka: przepięć, dewastacji, aktów terroryzmu
  • ubezpieczenie własności Architekta od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (np. wykładziny ceramiczne, kamienne tablice reklamowe i świetlne z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną)
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego, przenośnego, alarmowego)
  • ubezpieczenie OC deliktowej z bezskładkowym rozszerzeniem o OC najemcy, OC pracodawcy oraz możliwością rozszerzenia ochrony o klauzulę zniszczenia dokumentów
  • pakiet assistance (m.in. organizacja lokalu zastępczego, interwencja specjalisty po szkodzie, dozór mienia po powstaniu szkody).

Wiarygodny partner oferujący ubezpieczenie majątkowe pracowni Architekta – PZU S.A.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04