Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ARCHITEKTA

OPIS

Dla kogo?

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU skierowane jest do architektów, zrzeszonych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, ich rodzin (w tym dorosłych dzieci) oraz pracowników.

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres ochrony  
  m. in. nieszczęśliwe wypadki, liczne świadczenia zdrowotne, usługi assistance. Sprawdź >>
 • Atrakcyjna cena przy szerokim zakresie pakietów
  składka od 49 zł, świadczenia do 300 tys. zł
 • Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej
  np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik.
 • Szybka i sprawna likwidacja szkody
  3 dni – tyle wynosi standardowy termin wypłaty świadczeń od daty zgłoszenia szkody. Uproszczona procedura zgłaszania i likwidacji szkody przez Internet, za pośrednictwem strony: www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia
 • Minimum formalności
  bez badań lekarskich, wszystkie procedury przez internet.

 

Do ubezpieczenia można przystąpić do 69 roku życia. Osoby ubezpieczone indywidualnie, mogą przystąpić na nowych korzystnych zasadach.

Ubezpieczając siebie i rodzinę zyskujesz:

 • zmniejszenie obciążeń finansowych powstałych na skutek nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych,
 • zabezpieczenie finansowe rodziny,
 • zabezpieczenie zobowiązań firmy,
 • ograniczenie ryzyka biznesowego (w przypadku choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej odszkodowanie wypłacane z polisy może pokryć zobowiązania wobec kontrahentów i wspólników).

UWAGA! Nowy numer konta do zapłaty składek

(poprzedni rachunek bankowy jest czynny tylko do końca lutego): 

Alior Bank 37 2490 0005 0000 4600 8686 2678

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

KROK 1 – skontaktuj się z nami
Nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Robert Popielarz
kom.: 608 006 160
e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

KROK 2 – wypełnij deklarację
Wypełnij deklarację elektroniczną logując się do systemu IARP. Zaloguj się
lub
pobierz deklarację, wypełnij, wydrukuj i wyślij do nas e-mailem lub faksem – pobierz deklarację
e-mail: architekt@iexpert.pl
fax: 22 100 26 26

KROK 3 – wyślij oryginał deklaracji
Po wpisaniu deklaracji elektronicznej do systemu PZU zostanie do Państwa wysłana papierowa deklaracja przystąpienia, którą należy podpisać i wysłać niezwłocznie do Kancelarii PZU na ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa oraz skan podpisanej deklaracji na e-mail: architekt@iexpert.pl
Po wpłynięciu deklaracji nastąpi nadanie odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

KROK 4 – opłać składkę
WAŻNE: zadeklarowaną składkę należy wpłacić najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca, a jeżeli składasz deklarację później – w dniu jej złożenia!

Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 37 2490 0005 0000 4600 8686 2678

KROK 5 – odeślij polisę
Po zaksięgowaniu składki otrzymają Państwo pocztą polisę. Podpisane dokumenty należy odesłać na nasz adres korespondencyjny.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje zawsze od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia deklaracji i opłaceniu składki.

ZAKRES

ZDARZENIE

KWOTA ŚWIADCZENIA

I. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO*

Pakiet Rodzina

Pakiet Rodzina Plus

Pakiet Rodzina Premium

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy

150 000

200 000

300 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym

100 000

150 000

225 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w pracy

100 000

150 000

225 000

Śmierć ubezpieczonego w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów

50 000

100 000

150 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

50 000

100 000

150 000

Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną

25 000

50 000

75000

Osierocenie dziecka

4 500

5 000

6 000

II. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI WSPÓŁUBEZPIECZONYCH
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem*

20 000

25 000

30 000

Śmierć małżonka naturalna

10 000

12 500

15 000

Śmierć dziecka

3 500

4 000

5 000

Śmierć rodziców i rodziców małżonka

1 500

2 500

3 000

III. URODZENIE
Urodzenie dziecka

1 000

1 500

2 000

Urodzenie martwego dziecka

2 000

3 000

4 000

IV. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem za 1% tu

400

500

600

Ciężka choroba ubezpieczonego, zakres 22 jednostek chorobowych

5 000

7 500

9 000

Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego, zakres 17 jednostek chorobowych

X

4 000

5 000

Leczenie szpitalne ubezpieczonego* – pobyty minimum 4. dniowe – za każdy dzień pobytu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – do 14 dni- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – do 14 dni

– za dzień pobytu spowodowanego chorobą

– jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii – minimum 48 godzin

– świadczenie za dzień rekonwalescencji – zwolnienie poszpitalne po min. 14 dniowym pobycie w szpitalu

 

120

120

60

100

40

400

20

150

150

75

125

50

500

25

210

210

105

175

70

700

35

Operacje chirurgiczne 538 operacji I klasyII klasyIII klasy

X

2 500

1 500

500

3 000

1 800

600

Medyczny Ekspert Domowy – zakres podstawowy

X

X

TAK

Asystent w czasie utraty zdrowia

X

X

TAK

Poważne uszkodzenie ciała – suma ubezpieczenia

X

X

X

Złamanie kości – suma ubezpieczenia

X

X

X

Karta PZU POMOC

TAK

TAK

TAK

Gwarancja indywidualnej kontynuacji

tak

tak

tak

DO POBRANIA

Tabela-świadczeń-PZU-Życie

Deklaracja

Informacja Administratora Danych Osobowych

Umowa ubezpieczenia grupowego IARP

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04