Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

UBEZPIECZENIE OC NADWYŻKOWE ARCHITEKTA

OPIS

Dla kogo?

OC nadwyżkowe indywidualne skierowane jest do architektów prowadzących duże projekty i potrzebujących realnej ochrony, której nie zapewnia OC obowiązkowe w zakresie wysokości sumy gwarancyjnej.

Zalety ubezpieczenia:

 • Zawsze aktualna ochrona
  Polisa obejmuje wszystkie wypadki zgłoszone w okresie ubezpieczenia – (tzw. „claims made trigger”).
 • Wysokie sumy gwarancyjne
  Od 500 tys. zł aż do 5 mln zł.
 • Ochrona z okresem wstecznym
  Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe OC zawodowej Architekta pokrywa zdarzenia powstałe od 01.01.2018 r. do końca okresu ubezpieczenia.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach.
 • Minimum formalności
  Całość procedury zawarcia ubezpieczenia przez internet. Jedyny dokument wymagany do wystawienia polisy to wniosek ubezpieczeniowy.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU SA

 

OBLICZ SKŁADKĘ

UWAGA! Nowy numer konta do zapłaty składek

Alior Bank 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Robert Popielarz
kom.: 608 006 160
e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Jeżeli jesteś członkiem IARP
Zaloguj się do ekstranetu na stronie www.iarp.pl, oblicz składkę wypełnij i wyślij wniosek online.
Jeżeli nie należysz do IARP
Zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert, oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego architekta, za szkody powstałe w skutek osobiście wykonywanych czynności zawodowych w tym m.in.:

 • projektowaniu architektonicznym wszelkich obiektów budowlanych, włącznie z projektami wykonawczymi,
 • inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
 • projektowaniu wnętrz ( z wyłączeniem prac dekoratorskich )
 • przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez architektów zatrudnionych w organach administracji publicznej lub na zlecenie tych organów, wraz z analizami urbanistyczno-architektonicznymi, o ile są one wykonywane łacznie przez osobę przygotowującą projekt decyzji.
 • opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • rzeczoznawstwie budowlanym w zakresie posiadanych uprawnień
 • sprawowaniu nadzoru autorskiego
 • sprawdzaniu projektów architektonicznych i architektoniczno-budowlanych
 • kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury budynku
 • sprawowaniu nadzoru inwestorskiegona sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność PZU SA dotyczy zdarzeń, które zaszły po dniu 01.01.2012 roku, a przed końcem okresu ubezpieczenia.
Przez zdarzenie rozumie się działanie lub zaniechanie architekta podczas wykonywania czynności zawodowych.

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Informacje o produkcie

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Robert Popielarz
Kom: 608 006 160
Tel: 22 100 26 04